Korekta geometrii ścian

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2021-11-26


Opis

Przy tworzeniu konstrukcji budynku (np. rysowaniu pomieszczeń lub ścian) na podkładach rastrowych nie można skorzystać z trybu AUTO. Wskutek niedokładności rysunkowych tworzą się mikro przesunięcia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi (np. ścianami) zlokalizowanymi na kolejnych kondygnacjach. Może to powodować problemy z poprawnym zinterpretowaniem struktury budynku. Żeby uniknąć trudnych i czasochłonnych edycyjnie ręcznych korekt modelu konstrukcyjnego, udostępniono narzędzie automatycznie korygujące geometrię ścian. Skorzystanie z funkcji Korekta geometrii ścian pozwala na wyeliminowanie takich artefaktów i uzyskanie poprawnej struktury budynku.


1. Użycie narzędzia Korekta geometrii ścian.


Użycie narzędzia Korekta geometrii ścian możliwe jest w czterech zakresach:

  • Regeneracja połączeń ścian - m.in poprawia połączenia ścian, jeśli nie zostały poprawnie połączone po wywołaniu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy
  • Koryguj grubości ścian - pozwala ujednolicić grubości ścian do podanych wariantów grubości
  • Koryguj kąty ścian - koryguje kąty pomiędzy połączonymi ścianami
  • Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami - koryguje położenie ścian biegnących jedna nad drugą na kolejnych kondygnacjach

Przykłady użycia

Narzędzie Korekta geometrii ścian posiada cztery opcje:

  1. Regeneracja połączeń ścian

  2. Koryguj grubości ścian - możliwe jest dodanie/usunięcie dopuszczalnej grubości przegrody. Funkcja Koryguj grubości ścian unifikuje do określonych wartości Grubość elementu Ściana w całym projekcie.

  3. Koryguj kąty ścian - nadanie własnego kąta korekcji elementu Ściana. Funkcja Koryguj kąty ścian modyfikuje wartość w stronę pełnej siatki kąta, która ustawiona jest domyślnie na wartość 3. Program dopełnia wartość na zasadzie 90, 93, 96 itd. i do tego wyrównuje. Przesunięcie kąta nie zależy od położenia hotpointa ściany.

  4. Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami wymaga zdefiniowania tolerancji (w cm) przesunięcia elementów typu Ściana względem siebie w układzie pionowym. Należy dodatkowo określić kondygnację względem której system wykona korektę położenia elementów. UWAGA! Funkcja koryguje wyłącznie położenie ścian, w razie konieczności należy ręcznie skorygować obszar stropu.