Jak wyeliminować problemy z importem charakterystyki energetycznej z pliku XML

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-05-27


Opis problemu

Funkcja Zaimportuj świadectwo z pliku XML dostępna po zalogowaniu do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykazy) zawiera błąd w składni kodu importującego niektóre wielkości z pliku XML ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Ministerstwem, do czasu wyjaśnienia problemu należy ręcznie skorygować wpisy w wyeksportowanym pliku XML.

Sposób rozwiązania

  • Wyedytować wyeksportowany plik XML.
  • Odnaleźć identyfikatory pól:
    • parametrTechniczySystemOgrzewczy i zamienić na: parametrTechinczySystemOgrzewczy
    • parametrTechniczySystemCieplejWody i zamienić na: parametrTechinczySystemCieplejWody
    • parametrTechniczySystemChlodzenia i zamienić na: parametrTechinczySystemChlodzenia
  • Zapisać plik XML po wykonanych zmianach.