Jak wyeliminować "Zbyt duża pojemność wodna sieci CW nie objęta cyrkulacją"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-03-18


Opis problemu

Problemy z zbyt dużą pojemnością instalacji nieobjętą cyrkulacją są diagnozowane przez program przy pomocy komunikatu diagnostyki:
zbyt duża pojemność wodna sieci CW nie objęta cyrkulacją (%s).

 • Problem można spotkać gdy część instalacji C.W. nie objęta cyrkulacją ma pojemność większą niż zadeklarowana w zakładce Norma obliczeniowa.
 • Gdy zaznaczony jest wybór części pierścieniowej w w zakładce Norma obliczeniowa, diagnostyka ta może objąć również części pierścieniowe. Jednak podłączenie cyrkulacji do pierścienia nie jest możliwe.

Sposób rozwiązania

W celu eliminacji komunikatu źródło c.w. musi posiadać wejście cyrkulacji.

 • Jeżeli sieć cyrkulacyjna już w projekcie istnieje, należy ją rozszerzyć do możliwie najdalej wysuniętej części instalacji (poza pierścieniem).
  1. Dodać odcinek cyrkulacji.

 • W przypadku zastosowania stacji mieszkaniowej, nalezy ją zmienić na model z opcją wejścia cyrkulacji (zadeklarować użycie zestawu cyrkulacyjnego w tabeli danych) oraz narysować sieć cyrkulacyjną po stronie mieszkaniowej.
  2. Wybór rodzaju stacji mieszkaniowej.

 • Wartość pojemności wodnej, powyżej której generowany jest komunikat, zadana jest w polu Dopuszczalna pojemność instalacji nieobjętej cyrkulacją na zakresie Norma obliczeniowa w oknie Dane ogólne.
  3. Zwiększyć wartości w Dopuszczalna pojemność instalacji nieobjętej cyrkulacją