Jak wyeliminować: "ZBYT DUŻA STRATA CIŚNIENIA - zmodyfikuj parametry SPGCh lub PGCh"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-04-21


Opis problemu

Problemy ze zbyt dużą stratą ciśnienia w instalacji są diagnozowane przez program przy pomocy komunikatu diagnostyki:

 • .

Błąd wyświetlany jest w sytuacji, gdy:

 • Narzucona przez użytkownika liczba elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca blokuje możliwość podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących.
 • Dla ręcznego trybu podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących występuje przekroczenie spadku ciśnienia w elemencie Powierzchnia grzewczo - chłodząca należącej do strefy.

Sposób rozwiązania

Standardowe operacje prowadzące do eliminacji tego błędu to:

 • Zwiększenie delta T dla pętli w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
  1. Zmiana delta T dla pętli.

 • Ręczne wydzielenie fragmentów elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących, które powodują problem w trakcie automatycznego podziału (np. mających wcięcia na ścianki działowe) i w razie potrzeby podzielenie ich ręcznie na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
 • Zwiększenie liczby elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca. Zmiany należy dokonać w oknie Tabela danych elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących w polu Liczba PG/Ch.
  2. Liczba PG/Ch w elemencie Strefa podłóg grzewczych/chłodzących.