Jak wyeliminować: "System podłączeń odbiornika jest z innego katalogu niż gałązki"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-04-01


Opis problemu

W sytuacji, kiedy system podłączeń odbiorników jest niekompatybilny z systemem rur dla gałązek, program generuje komunikat diagnostyki o treści:

  • system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki

Dodatkowo, brak spójności systemu połączeń z katalogiem rur dla gałązek skutkuje bardzo długimi obliczeniami, ze względu na problemy z doborem połączeń między dwoma różnymi systemami. Ranga komunikatu diagnostyki zależy od sytuacji projektowej, w której występuje:

  • Komunikat jest błędem, jeżeli różnica dotyczy domyślnego systemu podłączeń propagowanego z okna Dane ogólne.
  • Komunikat jest ostrzeżeniem, gdy różnica dotyczy systemu podłączeń zadanego w oknie Tabela danych dla wybranych odbiorników.

Sposób rozwiązania

Instalacje grzewcze

  • Zmiana w oknie Dane ogólne na zakładce Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne ustawień w polach: Domyślny sys. podłączeń grzejnika dedykowanych kolejnym typom elementów Grzejniki, na system wybrany z katalogu rur dla elementu Podejście/gałązka.
  • Zmiana w polu System podł. odbiornika w oknie Tabela danych dla wybranych odbiorników.

Instalacje wodociągowe

  • Zmiana w oknie Dane ogólne na zakładce Przybory i punkty czerpalne domyślnych ustawień w polu System podłączeń punktów czerpalnych na system wybrany z katalogu rur dla elementu Podejście/gałązka.
  • Zmiana w polu System podłączeń punktów czerpalnych w oknie Tabela danych dla wybranych punktów czerpalnych.