Jak wyeliminować: "Niezrównoważenie obiegu odbiornika "XY"..."

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu TYPOWY PROBLEM
Ostatnia aktualizacja IS 5.0 Beta 2.0.B5


Opis problemu

Komunikat jest wyświetlany jeśli program zdiagnozuje zbyt duży przepływ przed odbiornik względem przepływu wymaganego. Niezrównoważenie hydrauliczne obiegów jest diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:

 • Niezrównoważenie obiegu odbiornika "XY" (XY% wymaganego przepływu) - sprawdź możliwości elementów regulacyjnych w obiegu

Niezrównoważenie obiegów może być spowodowane:

 • brakiem zaworów ograniczających przepływ maksymalny lub regulujących przepływ przez odbiorniki (np. zaworów termostatycznych),
 • niewystarczającymi możliwościami regulacyjnymi/równoważącymi zastosowanej armatury (np. zbyt duże kv przy minimalnej nastawie zaworu),
 • nieprawidłowo wykonanym rozprowadzeniem w układzie Tichelmanna (długości obwodów, od źródła po kolei do każdego odbiornika, powinny być zbliżone),
 • nieprawidłową deklaracją typów rur i\lub średnic rur dla przyłączy elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących lub działek zasilających odbiorniki (średnice przyłączy i pętli właściwej powinny być zgodne).
  Konsekwencją braku zgodności średnic może być nieprawidłowy\nadmiarowy dobór kształtek połączeniowych co przełoży się na zwiększone wartości oporów miejscowych w obiegach dodatkowo pogłębiając różnice w spadkach ciśnienia,
 • zróżnicowaniem wielkości odbiorników lub grup odbiorników w układzie Tichelmanna.

Sposób rozwiązania

 • Poprawna deklaracja typów rur i\lub średnic rur dla przyłączy elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących lub działek zasilających odbiorniki.

 • Zastosowanie armatury regulującej przepływ.
 • Niwelowanie różnic w wielkości odbiorników poprzez ich łączenie szeregowe.