Jak wyeliminować: "Niezrównoważenie obiegu odbiornika "XY"..."

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2018-03-22


Opis problemu

Komunikat jest wyświetlany jeśli program zdiagnozuje zbyt duży przepływ przed odbiornik względem przepływu wymaganego. Niezrównoważenie hydrauliczne obiegów jest diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:

 • Niezrównoważenie obiegu odbiornika "XY" (XY% wymaganego przepływu) - sprawdź możliwości elementów regulacyjnych w obiegu

Niezrównoważenie obiegów może być spowodowane:

 • brakiem zaworów ograniczających przepływ maksymalny lub regulujących przepływ przez odbiorniki (np. zaworów termostatycznych),
 • niewystarczającymi możliwościami regulacyjnymi/równoważącymi zastosowanej armatury (np. zbyt duże kv przy minimalnej nastawie zaworu),
 • nieprawidłowo wykonanym rozprowadzeniem w układzie Tichelmanna (długości obwodów, od źródła po kolei do każdego odbiornika, powinny być zbliżone),
 • nieprawidłową deklaracją typów rur i\lub średnic rur dla przyłączy elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących lub działek zasilających odbiorniki (średnice przyłączy i pętli właściwej powinny być zgodne).
  Konsekwencją braku zgodności średnic może być nieprawidłowy\nadmiarowy dobór kształtek połączeniowych co przełoży się na zwiększone wartości oporów miejscowych w obiegach dodatkowo pogłębiając różnice w spadkach ciśnienia,
 • zróżnicowaniem wielkości odbiorników lub grup odbiorników w układzie Tichelmanna.

Sposób rozwiązania

 • Poprawna deklaracja typów rur i\lub średnic rur dla przyłączy elementów Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących lub działek zasilających odbiorniki.

 • Zastosowanie armatury regulującej przepływ.
 • Niwelowanie różnic w wielkości odbiorników poprzez ich łączenie szeregowe.