Jak wyeliminować: "Nie można ustalić Dpmin na zaworze"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-03-15


Opis problemu

Minimalny spadek ciśnienia na elemencie Zawór pomocny jest - w przypadku zaworów przy lub na odbiornikach - w uzyskaniu wymaganego autorytetu, ponadto dla niektórych typów zaworów (np. Regulator Δp) producenci zalecają określoną wartość Δpmin. Do obliczeń pobierana jest wartość z tabeli danych zaworu i tam można ją indywidualnie zmieniać.

Problemy związane z brakiem możliwości uzyskania przez program zadanego Δpmin diagnozowane są za pośrednictwem komunikatu:

nie można ustalić Dpmin na zaworze


Powyższy komunikat pojawia się w przypadkach:

  • gdy Zawór jest bez nastaw (ma niezmienną wartość kv) i nie ma głowicy termostatycznej,
  • gdy dla najmniejszej nastawy przepływ przez Zawór nie daje wymaganego spadku ciśnienia.

Sposób rozwiązania

W większości przypadków komunikat diagnostyki nie można ustalić Dpmin na zaworze można pozostawić bez "naprawy". W przypadku masowego występowania komunikatu dla elementu Zawór na/przy odbiornikach, a więc gdy zachodzi obawa uzyskania zbyt niskich autorytetów, można:

  • użyć, o ile są dostępne, zaworów lub wkładek o mniejszym zakresie kv,
  • zwiększyć natężenie przepływu przez zakwestionowane odbiorniki, zmniejszając im obliczeniowy spadek temperatury. Jednak o ostatecznej wartości schłodzenia w odbiorniku decyduje opcja Koryguj przepływy, która domyślnie jest włączona w oknie Dane ogólne, Opcje doboru grzejników.
    1. Koryguj przepływy