Jak wyeliminować: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2019-11-15


Opis problemu

Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia Trasa przyłączy są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:

  • Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry trasy przyłączy / Strefy PG/Ch lub ułóż przyłącza ręcznie.

Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia Trasa przyłączy ponieważ:

  • zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania,
  • sposób krzyżowania się elementów Trasa przyłączy jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza),
  • ilość skrzyżowań między elementami Trasa przyłączy jest zbyt duża,
  • elementy Trasa przyłączy przebiegają zbyt blisko siebie,
  • szerokość pasa, w którym Trasa przyłączy generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej).

Sposób rozwiązania

  • Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy.


  • Zmiana prowadzenia elementu Trasa przyłączy.


  • Zwiększenie szerokości obszaru układania elementu Trasa przyłączy.


  • Ręczne rozrysowanie przyłączy.

W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.
Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja przyłączy.