Jak uzyskać lepszą jakość wynikowych plików PDF

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2018-10-03


Opis problemu

Zapis wydruków graficznych do pliku PDF z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia służącego do generowania plików PDF, w pewnych przypadkach tworzy pliki wynikowe, w których elementy grafiki mają rozdzielczość pogorszoną w stosunku do oryginalnej.

Sposób rozwiązania

Wysoka jakość wydruków graficznych zapisywanych do formatu PDF może zostać osiągnięta poprzez skorzystanie z jednego z zainstalowanych w systemie operacyjnym sterowników, tworzących pliki w formacie PDF, na przykład Microsoft print to PDF. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Przejść na okno Wydruki i z listy dostępnej po lewej stronie okna wybrać znajdującą się w podgrupie Wydruki graficzne, pozycję która ma zostać zapisana.
  2. Z opcji dostępnych dla wybranego wydruku należy wybrać Drukuj.
    1. Drukuj

  3. Wyświetlone zostanie okno drukowania, w którym na liście wyboru drukarki należy zaznaczyć sterownik towrzący pliki w formacie PDF, przykładowo Microsoft print to PDF. Wybór należy potwierdzić przyciskiem Drukuj.
  4. Ostatnią czynnością jest wpisanie w pojawiającym się oknie nazwy dla tworzonego pliku PDF oraz ostateczne potwierdzenie poprzez wybranie Zapisz.