Jak skrócić czas trwania obliczeń

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2021-12-08


Opis problemu

W przypadku rozbudowanych projektów czas wykonania obliczeń dla wszystkich aktywnych modułów obliczeniowych może się wydłużyć i wynosić kilkadziesiąt sekund lub nawet kilka minut. Można jednak wpływać na to, jaki zakres projektu jest obliczamy oraz jakie działania program ma wykonywać w czasie ich trwania.

Sposób rozwiązania

Obliczenia tylko wybranych zakresów obliczeń

Wciśnięcie przycisku Ikonka5.png skutkuje domyślnie wykonaniem obliczeń wszystkich włączonych zakresów projektu. W celu redukcji czasu obliczeń możliwe jest:

 1. Wyłączenie wskazanych zakresów z obliczeń pełnych poprzez odznaczenie checboxa przy odpowiedniej ikonie modułu, po rozwinięciu przycisku Ikonka5.png.
  1. Ikonka2.pngObliczenia cieplne budynku
  2. Ikonka1.pngObliczenia struktury budynku
  3. Heating and cooling systems.pngObliczenia dla zakresu Instalacje grzewcze i chłodnicze
  4. Ikonka4.pngObliczenia dla zakresu Instalacje wodociągowe
  5. Tap-drainage-Calculator.png Obliczenia dla zakresu Instalacje kanalizacyjne
 2. Uruchomienie obliczeń tylko wybranego zakresu projektu poprzez kliknięcie na właściwą ikonkę Checkbox-Calculations.png
 3. Wyłączenie z zakresu projektu wybranych modułów, w oknie Dane ogólne


1.Obliczenia tylko wybranych zakresów obliczeń.Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Zmiana ustawień programu

Nie włączać automatycznego przełączania do okna Wyniki po wykonaniu obliczeń. Takie ustawienie programu pozwoli na redukcję czasu obliczeń o czas potrzebny na każdorazowe przełączenie zakładki na zakres Wyniki oraz na odświeżenia stron wydruku.

2.Zmiana ustawień programu.


Wyłączenie okna 3D

W przypadku pracy na słabszych kartach graficznych odczuwalne skrócenie czasu obliczeń, związane z odświeżeniem rysunku modelu budynku i instalacji po obliczeniach, może nastąpić po wyłączeniu okna Widok 3D.

3. Wyłączenie okna Widok 3D


Wyłączenie funkcji Generuj rysunki pętli

Dotyczy modułu Systemy płaszczyznowe. Jeśli rysunki pętli nie są wymagane lub jeśli zostały już wygenerowanu i uzyskano zadowalające efekty można wyłączyć ich generowanie zgodnie z:

Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli.

4.Generowanie rysunków pętli.


Wyłączenie automatycznego podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących i rysowania przyłączy

Dotyczy modułu Systemy płaszczyznowe. Z uwagi na konieczność uwzględnienia wielu parametrów, algorytm podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących i rysowania przyłączy mogą w znaczący sposób wydłużyć czas obliczeń projektu dla zakresu Instalacje grzewcze i chłodnicze. Po uzyskaniu zadowalających wyników (hydraulicznych, cieplnych i graficznych) możliwe jest wyłączenie tych algorytmów.
Więcej informacji na ten temat: Podział elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Inne

Jeśli w projekcie użyto różnych systemów rur i kształtek, dobór połączeń między systemami może trwać dłużej przy pierwszym przeliczeniu projektu.