Jak narysować budynek z patio

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-06-24


Opis problemu

W pakiecie InstalSystem 5 istnieje kilka sposobów na zaprojektowanie budynku z patio, co pozwala na optymalne dostosowanie się do wybranej w projekcie metody tworzenia struktury budynku. Kolejne kroki prowadzące do uzyskania budynku z patio zostały szczegółowo opisane w dalszej części artykułu.

Sposób rozwiązania

Z wykorzystaniem elementów Pomieszczenie i Obrys budynku

Informacje o tworzeniu struktury budynku w oparciu o elementy Pomieszczenie Ręczne i Obrys budynku są dostępne w artykule: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.


Sposób 1: w oparciu o Pomieszczenie w kształcie zamkniętego C

 1. Wstawić Pomieszczenie otaczające patio wewnątrz w budynku w kształcie "zamkniętego C", tak aby krawędzie pomieszczenia nie nachodziły na siebie.
  1. Pomieszczenie w kształcie zamkniętego C.

 2. Uzupełnić projekt o element Obrys budynku.
 3. W celu kontroli czy krawędzie elementu Pomieszczenie się nie pokrywają wywołać Obliczenia struktury budynku.
 4. Wstawić element Pomieszczenie Ręczne pokrywające powierzchnię patio w budynku.
 5. Wywołać operację Automatyczne ściany, stropy i dachy.
 6. Usunąć element Ściana pozostały po ręcznym pomieszczeniu w kształcie C.
 7. Nad powierzchnią patio wyciąć Otwór w dachu i połączyć go dwiema dowolnymi krawędziami z zewnętrzną krawędzią elementu Dach.
 8. Opcjonalnie wyciąć Otwór w stropie pokrywający powierzchnię patio.
 9. Ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku.

Sposób 2: obrys patio ręcznie wstawionymi ścianami

 1. Wstawić Pomieszczenie.
 2. Uzupełnić projekt o element Obrys budynku.
 3. Wywołać operację Automatyczne ściany, stropy i dachy.
 4. Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 5. Z wykorzystaniem elementów Ściana, wrysować patio w istniejące Pomieszczenie i ponownie wywołać Obliczenia struktury budynku.
 6. Nad powierzchnią patio wyciąć Otwór w dachu i połączyć go dwiema dowolnymi krawędziami z zewnętrzną krawędzią elementu Dach.
 7. Opcjonalnie wyciąć Otwór w stropie pokrywający powierzchnię patio.
 8. Ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku.

Z wykorzystaniem ręcznie narysowanych ścian

Informacje o tworzeniu struktury budynku w oparciu o elementy Ściana, Dach i Strop są dostępne w artykule: Przygotowanie struktury budynku - Pełna struktura budynku.


 1. Obrysować kształt pomieszczenia i patio przy pomocy elementów Ściana.
 2. Uzupełnić projekt o elementy Dach i Strop.
 3. Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 4. Nad powierzchnią patio wyciąć Otwór w dachu i połączyć go dwiema dowolnymi krawędziami z zewnętrzną krawędzią elementu Dach.
 5. Opcjonalnie wyciąć Otwór w stropie pokrywający powierzchnię patio.
 6. Ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku.

 • Uwaga! Można od razu zostawić pustą przestrzeń ponad powierzchnią patio i narysować Dach jako dwie idealnie styczne ze sobą połacie dachowe.
  2. Połacie dachowe w budynku z patio.