BIM - Obsługa modeli w pakiecie InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-04-15


Opis

Pakiet InstalSystem 5 jako ergonomiczne narzędzie BIM zostało wyposażone w szereg funkcjonalności umożliwiających pracę w oparciu o modele IFC. Program wspiera pełny proces projektowania, zaczynając od importu modelu IFC do programu, poprzez interpretację struktury budynku i wybranych elementów konstrukcji, na eksporcie gotowego projektu do formatu IFC kończąc.

 • Import modelu.
  Modele IFC są tworzone przez wiele branż i wielu projektantów. Zwykle mamy do czynienia z sytuacją, że proces projektowy jest dzielony na wiele etapów i wiele obiektów czy na poszczególne kondygnacje lub części budynku w celu optymalizacji pracy. InstalSystem 5 pozwala na otwarcie wielu plików IFC jednocześnie z różnych branż oraz programów. Następuje prawidłowa synchronizacja współrzędnych kilku modeli IFC. Pliki te nie są scalane, co pozwala na łatwe zastępowanie modeli w przypadku zmiany. Modele IFC mogę być zapisane do jednego pliku formatu .isproj (natywny format InstalSystem 5), dostępne w każdym momencie i w razie konieczności dalej przetwarzane.
  Pakiet InstalSystem 5 pozwala na import modeli budynków i instalacji, które powstały w narzędziach takich jak Allplan, ArchiCad, BricsCAD, DDS-CAD, Revit i inne. Nie jest konieczne posiadanie licencji na te programy. InstalSystem 5 obsługuje modele BIM w standardzie IFC2x3 i IFC4 oraz te w postaci IFCzip.
 • Interpretacja konstrukcji.
  W zależności od sposobu zdefiniowania struktury budynku program dostarcza kilka sposobów tworzenia kondygnacji na podstawie modelu IFC. Następnie dla zaimportowanych modeli można wykonać interpretację wybranych elementów konstrukcji na natywne elementy konstrukcyjne InstalSystem 5. Tak zinterpretowane elementy mogą zostać wykorzystane m.in przez moduł Obliczenia cieplne budynku czy do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, a dalej do zaprojektowania instalacji w dowolnym zakresie. Na każdym etapie proces projektowania jest wspierany przez wszystkie niezbędne narzędzia ułatwiające przegląd i analizę struktury budynku i instalacji z zaimportowanego modelu oraz zaznaczanie, ukrywanie i wyszukiwanie kluczowych elementów w pliku.
 • Eksport projektu.
  Istnieje również możliwość wyeksportowania projektów wykonanych w InstalSystem 5 do formatu IFC. Eksport jest wykonywany w oparciu o model 3D i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART.

Webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów przedstawiającym możliwości użycia funkcji opisanej w tym artykule:


Lokalizacja w programie

 • Ikony funkcji dotyczących obsługi modeli IFC są dostępne w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  1. Operacje dla modeli IFC

Przykład użycia

Import i zarządzanie modelami IFC

W zależności od potrzeb projektowych do projektu może zostać zaimportowany jeden lub wiele modeli, dostarczających modele z różnych branż i zapisane w różnych programach. Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.


Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC

Po zaimportowaniu modeli IFC do projektu i wykonaniu analizy struktury modelu, w pierwszym kroku należy stworzyć układ kondygnacji na podstawie pliku IFC. Więcej informacji na ten temat: BIM - Tworzenie kondygnacji na podstawie danych z modelu IFC.


Interpretacja elementów IFC na natywne elementy konstrukcji pakietu InstalSystem 5

Pakiet InstalSystem 5 wyposażony jest w szereg funkcji i narzędzi pozwalających na interpretację wybranych elementów konstrukcji modelu IFC na natywne elementy konstrukcyjne programu, które mogą być wykorzystane podczas dalszej pracy nad projektem. Przed wykonaniem interpretacji konstrukcji budynku IFC na elementy konstrukcji InstalSystem 5, należy się upewnić, że został poprawnie utworzony układ kondygnacji na podstawie pliku IFC, ponieważ nieprawidłowa interpretacja kondygnacji będzie skutkować błędnymi wynikami interpretacji w zakresie rzędnych tych elementów w przestrzeni projektowej. Więcej informacji na ten temat: BIM - Interpretacja elementów IFC na elementy konstrukcji pakietu InstalSystem 5.


Interperacja obiektów ifcSpace na natywne pomieszczenia InstalSystem 5

Obiekty ifcSpace są interpretowane na elementy konstrukcyjne InstalSystem 5: Pomieszczenie (Ręczne).
Więcej informacji na ten temat: BIM - Interpretacja obiektów ifcSpace na pomieszczenia pakietu InstalSystem 5.


Eksport danych instalacji i konstrukcji z projekty w InstalSystem 5 do modelu IFC

Więcej informacji na ten temat: BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC.