Automatyczne podłączanie odbiorników

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-02-08


Opis

Automatycznie podłącz odbiorniki to operacja, która umożliwia automatyczne podłączenie odbiorników o określonych punktach podłączenia do elementu Działka/Przyłącze. Po zaznaczeniu wszystkich łączonych elementów i skorzystaniu z operacji, tworzą się dodatkowe fragmenty instalacji (Działki). Operacji podlegają elementy:

 • Działka/Przyłącze
 • Odbiorniki
  -Pow. grzewczo-chłodząca
  -Panel sufitowy/Panel ścienny
  -Grzejnik
  -Odbiornik
  -Źródło
  -Rozdzielacz
  -Zdalne połączenie

Lokalizacja w programie

Operacja Automatycznie podłącz odbiorniki dostępna jest w programie w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Edycja, dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne

1. Automatycznie podłącz odbiorniki


Przykład użycia

Użycie na przykładzie łączenia elementów Grzejnik z instalacją

Użycie na przykładzie łączenia elementów Pow. grzewczo-chłodząca w układzie Tichelmanna

Dodatkowe informacje

 • Po zakończeniu operacji tworzenia dodatkowych działek i podłączania odbiorników, zaznaczeniu ulegają wszystkie "ślepe" odcinki należące do fragmentu instalacji biorącej udział w operacji. "Ślepe" odcinki to te które są jednostronnie niepodłączone do innego odcinka lub odbiornika. Umożliwia to łatwe usunięcie zbędnych elementów instalacji.
  2. Zaznaczone odcinki po wykonaniu operacji

 • W trakcie podłączania elementu Pow. grzewczo-chłodząca konieczne jest, aby Działka/Przyłącze połączone były z elementem Źródło lub Pion.